Onze blogs en podcasts

NIEUWS


FNP Fryslan Bildts ai
14-06-2022

FNP: investeren in zichtbaarheid Fries en streektalen

De FNP Statenfractie wil 7 ton extra investeren in de zichtbaarheid van het Fries en de streektalen in Fryslân zoals het Bildts en het Stellingwarfs. De partij komt met een motie in Provinciale Staten. ...

FNP Fryslan Stik
10-06-2022

FNP verbijsterd over lompe aanpak stikstof regering

De regering kwam vandaag met zijn plannen voor het oplossen van de stikstofproblematiek, die nieuwe ontwikkelingen in Fryslân en Nederland al drie jaar lang op slot zet. Minister Van der Wal heeft daarmee een diktaat opgelegd om in sommige gebi ...

FNP Fryslan Recreatievaa
09-06-2022

FNP wil veilige recreatievaarweg naar Drachten

De FNP Statenfractie heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de uitkomsten van het onderzoek naar het ontvlechten van beroeps- en recreatieverkeer en het effect daarvan op de veiligheid. In 2019 had de fractie voorgesteld om ...

FNP Fryslan Provinsjeh&uci
08-06-2022

Coalitiepartijen niet akkoord met invulling voorgestelde bezuinigingen

De coalitiepartijen in Provinciale Staten (CDA, PvdA, FNP en VVD) willen meer ruimte laten aan de nieuwe Provinciale Staten om keuzes te maken. Daarom willen zij nu niet definitief besluiten om te bezuinigen op cultuur en Friese taal, de economische ...

FNP Fryslan Leefbaar
27-05-2022

Onze ruim 400 dorpen en plaatsen verdienen alle steun!

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat de Provincie Fryslân moet bezuinigen. Teruglopende reserves, minder inkomsten uit aandelen, lagere opcenten en een herverdeling van het Provinciefonds door het Rijk leiden er toe dat de tijd voorbij i ...

FNP Fryslan Ministeries den
23-05-2022

Slag om de ruimte: Friese regie blijft nodig

De FNP in Provinciale Staten wil dat Fryslân self bepaalt hoe de provincie er in de toekomst uit zal zien,, waar nieuwe woningen en wegen komen, hoe onze dorpen en landschappen er straks bij liggen. Rutte IV denkt daar heel anders over: in een ...

FNP Fryslan Plan van ingenieur muij
20-05-2022

NIEUWE DATUM: Presentatie in Wirdum over verbetering infrastructuur

Dinsdagmiddag 31 mei zal ingenieur Piet Muijzert in Hotel Duhoux in Wirdum spreken over zijn voorstellen om de infrastructuur van Fryslân en Noord-Nederland te verbeteren. De FNP heeft hem uitgenodigd om zijn plannen uit te leggen aan de Staten ...


Word lid van de FNP Fryslân

IN BEELDStim 20 maart FNP Fryslân

Stim 20 maart FNP Fryslân. Fryslân.
Guon ha wol ris sein: Eigensinnich.
En dat kloppet. Wy pakke ús libben op eigen wize oan.

Meiïnoar. De hannen út ‘e bûse.
Dat dwaan wat it lânskip, de natoer ús mienskip nedich hat.
It goede behâlde.
Foarút buorkje!
En at it tsjinwierret, op ‘e nij besykje.

Eltse dei wurkje oan it moaiste lân fan ierde.
In iepen mienskip, solidêr mei de wrâld.
Falle, opstean, in eigen paad fine.
Om gouden medaljes te heljen.

Om leaf te hawwen.
Fan it Waad oant de Wâlden.

Foar famyljes, doarpsbewenners, de 11-stêden.
Foar prutsers en pielers.
Foar masters en juffers.

Lit ús libje.
Foar de stim fan Fryslân.

BLOGS EN PODCASTS


02-03-2022

Opinie Tjibbe Brinkman: Een dictator kunnen we niet veranderen, maar we kunnen wel hulp bieden aan de vluchtelingen


Al dagen volg ik alle nieuws rondom de situatie in Oekraïne. De grensovergang naar Polen herken ik nog van mijn ron ...

22-01-2022

Opinie: Goedkope kauwgum


Eindelijk is het zover. De Lelylijn staat na lange bestuurlijke lobby in het landelijke coalitieakkoord, als onderdeel v ...

28-10-2021

Opinie: De Friese taal als bliksemafleider?


Afgelopen dinsdag (26-10-2021) ging het in de Tweede Kamer over de ‘tolkenkwestie’. De tolken die zo belangr ...


2022 FNP Fryslân - Disclaimer