Olrik Bouma


Olrik Bouma yn EFA-bestjoer

De FNP sit yn it bestjoer fan de EFA (klik hjir om mear oer de EFA te lêzen). Dêrtroch kinne wy ek tuskentiids de kontakten waarm hâlde en ynfloed hawwe op Europeeske beslútfoarming. Bestjoerslid yn de EFA en ‘ús man yn Brussel’ is Olrik Bouma: olrik.boumafnp.frl.

 

Wenplak: Brussel

E-post: olrik.boumafnp.frl

 

Adres:

European Free Alliance (Europeeske Frije Alliânsje)
Boomkwekerijstraat 1, B-1000-Brussel, Vlaanderen.
2022 FNP Fryslân - Disclaimer